Hlavní menu

Zdicí malty | ZM 907 - Zdící a spárovací malty pro lícové zdivo 10 N/mm2 | 40 kg

ZM_907
Zrnitost:0-2 mm
Spotřeba při doporučené tloušťce:21,3 kg/m2
Potřeba záměsové vody:0,14-0,16 l/kg
Vydatnost z 1 pytle:25,7 l
Balení:40 kg/pytel

POUŽITÍ: Pro zdění a spárování lícového zdiva z keramických prvků (klinkrů) vápenopískových a betonových prvků, pro vnitřní i vnější použití.
 





pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook