Hlavní menu

Zdicí malty | ZM 906 / ZM 906 Z - Zdící malta pro pórobeton 5 N/mm2 | 25 kg

ZM_906
Zrnitost:0,7 mm
Spotřeba při doporučené tloušťce:3,6 kg/m2
Potřeba záměsové vody:0,24-0,26 l/kg
Vydatnost z 1 pytle:17,6 l
Balení:25 kg/pytel

POUŽITÍ: Určena pro tenkovrstvé zdění nosného i nenosného zdiva z pórobetonových bloků a tvarovek, jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Zdicí prvky se kladou celoplošně na styčnou i ložnou spáru.
 

pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook