Hlavní menu

Zdicí malty | ZM 905 / ZM 905 Z - Zdící malta lehčená 5 N/mm2 | 40 kg

ZM_905
Zrnitost:0-2 mm
Spotřeba při doporučené tloušťce:22 kg/m2
Potřeba záměsové vody:0,6-0,8 l/kg
Vydatnost z 1 pytle:26,5 l
Balení:40 kg/pytel

POUŽITÍ: Zejména pro ruční zdění prvků typu THERM se svislým děrováním Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.
 

pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook