Hlavní menu

Zdicí malty | ZM 902 / ZM 902 Z - Zdicí cementová malta 15 N/mm2 | 40 kg

ZM_902
Zrnitost:0-4 mm
Spotřeba při doporučené tloušťce:24 kg/m2
Potřeba záměsové vody:0,13-0,15 l/kg
Vydatnost z 1 pytle:24,5 l
Balení:40 kg/pytel

POUŽITÍ: Ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček (plné i lehčené cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice) není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.
 

pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook