Hlavní menu

Zdicí malty

Zdicí cementová malta 10 N/mm2

Ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček (plné i lehčené cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice) není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 901ZM 901 Z  zimni (2K)
 Více

Zdicí cementová malta jemná 10 N/mm2

Ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček (plné i lehčené cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice) není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 901 jZM 901j Z  zimni (2K)
 Více

Zdicí cementová malta 15 N/mm2

Ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a příček (plné i lehčené cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice) není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 902ZM 902 Z  zimni (2K)
 Více

Zdící malta vápenocementová 5 N/mm2

Ke zdění klasických zdících prvků (plné cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice), vhodná pro zdění nosného zdiva i příček. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 903
 Více

Zdící malta vápenocementová jemná 5 N/mm2

Ke zdění klasických zdících prvků (plné cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice), vhodná pro zdění nosného zdiva i příček. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 903 j
 Více

Univerzální zdící a omítková malta 2,5 N/mm2

Určena pro zdění méně náročných konstrukcí z běžných zdicích prvků a jako ruční omítka pro vnitřní i vnější prostředí, které tvoří podklad pro štuky a šlechtěné omítky.

Značení:  ZM 904
 Více

Zdící malta lehčená 5 N/mm2

Zejména pro ruční zdění prvků typu THERM se svislým děrováním Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků.

Značení:  ZM 905ZM 905 Z  zimni (2K)
 Více

Zdící malta pro pórobeton 5 N/mm2

Určena pro tenkovrstvé zdění nosného i nenosného zdiva z pórobetonových bloků a tvarovek, jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Zdicí prvky se kladou celoplošně na styčnou i ložnou spáru.

Značení:  ZM 906ZM 906 Z  zimni (2K)
 Více

Zdící a spárovací malty pro lícové zdivo 10 N/mm2

Pro zdění a spárování lícového zdiva z keramických prvků (klinkrů) vápenopískových a betonových prvků, pro vnitřní i vnější použití.

Značení:  ZM 907
 Více

Spárovací malta pro lícové zdivo 5 N/mm2

Určená pro ruční spárování pohledového zdiva, zejména klinkrů, vápenopískového a lícového zdiva.

Značení:  ZM 908
 Více

Vápenná zdící malta

Je určena pro zdění neosného zdiva ze všech druhů zdících prvků, kromě prvků na bázi sádry pro vnitřní i vnější prostředí pro nenosné zdivo dále pak na dozdívání historického zdiva, renovaci fasád a historických objektů, spárování lícového

Značení:  ZM 909
 Více

Zakládací malta 10 N/mm2

Určena pro vyrovnání první vrstvy broušených cihelných bloků na základové nebo stropní desce.

Značení:  ZM 910ZM 910 Z  zimni (2K)
 Více

Lepidlo CBC - tenkovrstvá zdící malta celoplošná 10 N/mm2

Určená pro celoplošné zdění na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM. Pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí.

Značení:  ZM 911ZM 911 Z  zimni (2K)
 Více

Lepidlo CB - tenkovrstvá zdící malta na žebra 10 N/mm2

Určená pro tenkovrstvé zdění způsobem nanášení na žebra cihelných bloků typu THERM. Pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí.

Značení:  ZM 912ZM 912 Z  zimni (2K)
 Více

Zdící malta na VPC a betonové bloky 20 N/mm2

Malta je speciálně určená pro ruční zdění vápenopískových a betonových bloků. Používá se jako zakládací malta i při tenkovrstvém zdění. Vhodná pro nosné zdivo i příčky ve vnitřních i vnějších prostorech.

Značení:  ZM 920ZM 920 Z  zimni (2K)
 Více

Lepidlo SX - Zdící malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky 10 N/mm2

Určená pro ruční tenkovrstvé zdění vápenopískových a betonových bloků, jak nosného tak příčkového zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí.

Značení:  ZM 921ZM 921 Z  zimni (2K)
 Více

Tenkovrstvá zdicí malta pro VPC a betonové bloky - bílá

Tenkovrstvá zdicí malta bílá je určena pro ruční zdění pohledového vápenopískového a betonového zdiva

Značení:  ZM 921 B
 Více
 

pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook