Hlavní menu

Podmínky použití směsí se zimní úpravouTechnologický postup: Použití výrobků se zimní úpravou

 1. Definice zimního období

  • Za zimní období se obecně pokládá doba mezi 1. listopadem a 31. březnem.
  • V případě, že v tomto období neklesne teplota v celodenním průměru pod bod mrazu, po sobě jdoucí 3 dny, nedoporučuje se tyto výrobky používat.
  • Výrobky se zimní úpravou lze použít i v době před i po tomto datu, kdy teplota v celodenním průměru ( v noci i ve dne) poklesne pod bod mrazu po sobě jdoucí 3 dny


 2. Zdění maltou se zimní úpravou

 3. Zdící malty se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí malty i za nízkých teplot, max. však do teploty – 5°C. Přesto je nutné při zdění za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:
  • veškerý zdící materiál (tvarovky, cihly nebo jiný materiál musí být dokonale suchý, nejlépe krytý na paletě folií)
  • zdící materiál je zakázáno před zděním kropit, při odstraňování folie na ně nesmí padat sníh nebo jiná vlhkost nebo námraza
  • zdící materiály musí být uskladněny v suchu za teploty nad – 5 °C
  • teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 x den ( na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než- 5°C.
  • Při teplotách 0°C až + 5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat
  • při teplotách nižších to znamená 0°C až – 5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
  • po vyzdění se musí čerstvé zdivo chránit nepromokavou folii před povětrnostními vlivy( déšť sníh a pod) a teplota nesmí po dobu 14 dnů klesnou pod – 5 °C. V případě, že je zdivo ještě chráněno vrstvou polystyrénu v tloušťce 5 cm, může teplota krátkodobě klesnou až na teplotu – 10 °C. Záznam o veškerých úpravách musí být zaznamenám ve Stavebním deníku
  • Při předpokládaných nižších teplotách než – 5 °C je zakázáno zdění s použitím malt se zimní úpravou provádět
  Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch ve zdivu

 4. Kladení potěru se zimní úpravou

 5. Cementové potěry se zimní úpravou se vyrábějí s přísadou, která umožňuje tvrdnutí směsi i za nízkých teplot, max. však do teploty – 5°C. Přesto je nutné při kladení potěrů za těchto nízkých teplot dodržovat níže uvedené zásady:
  • Potěr musí být aplikován pouze ve vnitřním prostředí, které nemusí být vytápěné ( ve vnějším prostředí nelze podmínky dodržet)
  • podklad musí být suchý bez zmrazků, ledu a podobně
  • Cementový potěr musí být uskladněn v suchu nad teplotou – 5°C
  • teplota prostředí musí být v průběhu zdění zaznamenávána ve Stavebním deníku min. 3 x denně ( na začátku, uprostřed a na konci zdění) a nesmí být nižší než- 5°C.
  • Při teplotách 0°C až + 5°C není nutné záměsovou vodu předehřívat
  • při teplotách nižších, to znamená 0°C až – 5°C se musí záměsová voda předehřívat na teplotu cca 30 °C a toto se rovněž musí zaznamenat do Stavebního deníku.
  • pod + 5 °C nesmí být potěr kropen vodou
  • na druhý den po kladení potěru se musí překrýt folií a při očekávaných mrazech , které by byly nižší než – 5 °C se musí překrýt polystyrénovými deskami o tloušťce min. 5 cm bez viditelných spár
  • Při očekávaných teplotách nižších než – 5°C (bez dodatečné izolace nebo pod -10 °C se potěr nesmí pokládat.
  Při nedodržení těchto zásad může dojít ke vzniku statických poruch.Tento předpis je nedílnou součástí Závazného prohlášení pro použití směsí se zimní úpravou.

Materiály:
 • CP 101 Cementový potěr C 20 se zimní úpravou
 • CP 101 j Cementový potěr C 20 jemný se zimní úpravou
 • CP 102 Cementový potěr C 25 se zimní úpravou
 • CP 102 j Cementový potěr C 25 jemný se zimní úpravou
 • CP 103 Cementový potěr C 30 se zimní úpravou
 • ZM 901 Zdící cementová malta M 10 se zimní úpravou
 • ZM 901 j Zdící cementová malta M 10 jemná se zimní úpravou
 • ZM 902 Zdící cementová malta M 15 se zimní úpravou
 • ZM 905 Zdící malta lehčená M 5 se zimní úpravou
 • ZM 906 Zdící cementová malta pro pórobeton se zimní úpravou
 • ZM 910 Zakládací malta pro broušené cihly se zimní úpravou
 • ZM 911 Tenkovrstvá zdící malta na celoplošnou spáru –Lepidlo CBC se zimní úpravou
 • ZM 912 Tenkovrstvá zdící malta lepení na žebra – Lepidlo CB se zimní úpravou
 • ZM 920 Zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky se zimní úpravou
 • ZM 921 Tenkovrstvá zdící malta pro vápenopískové a betonové bloky - Lepidlo SX se zimní úpravou
 • TM 501 Tepelně izolační zdící malta se zimní úpravou


V Hodoníně: 7.11.2018, ing. Anna Škurkovápix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook