Hlavní menu

Doporučené skladby • 2. Doporučené skladby pro zdění

  • ZDĚNÍ NA LEPIDLO

   • Pálené broušené zdivo:  ....................................................................    celoplošná malta | malta na žebra
   • Pórobetonové zdivo:  .........................................................................    tenkovrstvá malta
   • Vápenopískové zdivo:  .......................................................................    tenkovrstvá malta
  •  
  • ZDĚNÍ NA MALTU

   • Pálené nebroušené zdivo:  ...............................................................    zdicí malta
   • Vápenopískové zdivo:  ......................................................................    zdicí malta
  •  
pix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook