Hlavní menu

Technické a bezpečnostní listy ke stažení


*BL - Bezpečnostní list, TL - Technický list,   více - více informací o produktu


Cementové potěry   více

BL
TL
 
CP 101 - Cementový potěr
pdf
pdf
více
 
CP 101 j - Cementový potěr jemný
pdf
pdf
více
 
CP 102 - Cementový potěr
pdf
pdf
více
 
CP 102 j - Cementový potěr jemný
pdf
pdf
více
 
CP 103 - Cementový potěr
pdf
pdf
více
 
CP 104 - Beton B30 - třída C25/30
pdf
pdf
více
 
CP 106 - Opravný beton - samorozlivový (částečně)
pdf
pdf
více
 
CP 107 - Speciální potěr pro spádové podlahové konstrukce
pdf
pdf
více
 
CP 111 - Samonivelační polymercementová stěrka
pdf
pdf
více
 
SP 115 - Samonivelační sádrová stěrka
pdf
pdf
více
 
SP 120 - Samonivelační sádrový potěr
pdf
pdf
více
 

Jádrové omítky   více

BL
TL
 
OM 201 - Cementový postřik
pdf
pdf
více
 
OM 202 - Jádrová omítka vápenocementová strojní
pdf
pdf
více
 
OM 202 j - Jádrová omítka vápenocementová strojní - jemná
pdf
pdf
více
 
OM 203 h - Jádrová omítka vápenocementová ruční - hrubá
pdf
pdf
více
 
OM 203 - Jádrová omítka vápenocementová ruční
pdf
pdf
více
 
OM 203 j - Jádrová omítka vápenocementová ruční - jemná
pdf
pdf
více
 
OM 204 - Jádrová omítka vápenná
pdf
pdf
více
 
OM 205 - Soklová omítka
pdf
pdf
více
 
OM 207 - Jádrová cementová omítka
pdf
pdf
více
 
OM 207 j - Jádrová cementová omítka - jemná
pdf
pdf
více
 
OM 208 - Jádrová omítka lehčená
pdf
pdf
více
 
OM 209 - Podkladní spojovací můstek
pdf
pdf
více
 
OM 210 - Malta pro opravu trhlin
pdf
pdf
více
 
OM 211 - Opravná malta pro omítky
pdf
pdf
více
 
OM 212 - Speciální cementová malta pro opravy - hrubá
pdf
pdf
více
 
OM 213 - Speciální cementová malta pro opravy - jemná
pdf
pdf
více
 
PZ - Penetrace základní
pdf
pdf
více
 

Štukové omítky   více

BL
TL
 
JM 301 - Vnitřní štuková omítka vápenná
pdf
pdf
více
 
JM 301 j - Vnitřní štuková omítka vápenná - jemná
pdf
pdf
více
 
JM 302 - Vnější štuková omítka vápenocementová
pdf
pdf
více
 
JM 302 j - Vnější štuková omítka vápenocementová - jemná
pdf
pdf
více
 
JM 303 - Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová
pdf
pdf
více
 
JM 304 - Jednovrstvá zatíraná omítka
pdf
pdf
více
 

Sanační omítky   více

BL
TL
 
OS 401 - Profisan hrubý
pdf
pdf
více
 
OS 402 - Profisan jemný
pdf
pdf
více
 

Tepelně izolační malty a omítky   více

BL
TL
 
TM 501 - Tepelně izolační zdicí malta
pdf
pdf
více
 
TO 502 - Tepelně izolační omítka
pdf
pdf
více
 

Lepicí a stěrkovací hmoty   více

BL
TL
 
LM 700 - Lepidlo flex - C2TS1
pdf
pdf
více
 
LM 701 - Lepidlo basic - C1
pdf
pdf
více
 
LM 702 - Lepidlo standard - C1T
pdf
pdf
více
 
LM 703 - Lepidlo klasik - C1TE
pdf
pdf
více
 
LM 704 - Lepidlo - C2T
pdf
pdf
více
 
LM 705 - Lepidlo super - C2TE
pdf
pdf
více
 
LM 706 - Lepidlo extraflex - C2TES1
pdf
pdf
více
 
LM 707 - Lepidlo rychletuhnoucí
pdf
pdf
více
 
LM 708 - Lepidlo na mozaiku - C1T
pdf
pdf
více
 
LM 708 B - Lepidlo na mozaiku bílé - C1T
pdf
pdf
více
 
LM 709 - Lepidlo super flex - C2TES1 - s odolností proti výkvětům
pdf
pdf
více
 
LM 710 - Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004
pdf
pdf
více
 
LM 710 j - Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004 jemná
pdf
pdf
více
 
LM 711 - Lepidlo univerzál
pdf
pdf
více
 

Zdicí malty   více

BL
TL
 
ZM 901 - Zdicí cementová malta
pdf
pdf
více
 
ZM 901 j - Zdicí cementová malta jemná
pdf
pdf
více
 
ZM 902 - Zdicí cementová malta
pdf
pdf
více
 
ZM 903 - Zdící malta vápenocementová
pdf
pdf
více
 
ZM 903 j - Zdící malta vápenocementová jemná
pdf
pdf
více
 
ZM 904 - Univerzální zdící a omítková malta
pdf
pdf
více
 
ZM 905 - Zdící malta lehčená
pdf
pdf
více
 
ZM 906 - Zdící malta pro pórobeton
pdf
pdf
více
 
ZM 907 - Zdící a spárovací malty pro lícové zdivo
pdf
pdf
více
 
ZM 908 - Spárovací malta pro lícové zdivo
pdf
pdf
více
 
ZM 909 - Vápenná zdící malta
pdf
pdf
více
 
ZM 910 - Zakládací malta
pdf
pdf
více
 
ZM 911 - Lepidlo CBC - tenkovrstvá zdící malta celoplošná
pdf
pdf
více
 
ZM 912 - Lepidlo CB - tenkovrstvá zdící malta na žebra
pdf
pdf
více
 
ZM 920 - Zdící malta na VPC a betonové bloky
pdf
pdf
více
 
ZM 921 - Lepidlo SX - Zdící malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky
pdf
pdf
více
 
ZM 921 B - Tenkovrstvá zdicí malta pro VPC a betonové bloky - bílá
pdf
pdf
více
 

Křemičitý písek   více

BL
TL
 
KP 401 - Křemičitý písek
 
pdf
více
 


* BL - Bezpečnostní list, TL - Technický list,   více - více informací o produktupix
2013 © KM Beta a.s., Dolní Valy 3739/4
695 01 Hodonín
IČO: 253 16 583, DIČ: CZ 253 16 583
tel.: 518 _321 134
fax: 518 _321 138
e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
- iz -
pix
pix pix
Napište nám Facebook